classiera loader

Những lời khuyên về an toàn

Vì chúng tôi rất coi trọng bảo mật và sự an toàn của bạn trên nền tảng này, chúng tôi phải giữ cho người dùng của mình luôn tiết kiệm, cả người bán và người mua nên biết cách duy trì lưu trực tuyến để tránh nhầm lẫn.

Các cuộc họp (Người bán và Người mua)
Khi người mua và người bán gặp nhau, hãy đảm bảo bạn kiểm tra chất lượng mặt hàng để xem liệu nó có đáp ứng đặc điểm kỹ thuật của bạn trước khi bạn thanh toán không.