classiera loader

Quảng cáo cao cấp

Quảng cáo cao cấp là Tin đăng quảng cáo chạy trực tiếp trên trang chủ suốt thời gian gói giá đăng còn thời hạn, quý khách có thể chọn 1 gói giá đăng tin phù hợp. nằm trong bảng giá

Chọn cho bạn một gói giá đăng tin QC phù hợp với thời gian QC của bạn!

+ Hãy bấm lựa chon kiểu xem: Dạng danh sách xem quảng cáo mới nhất, quảng cáo phổ biến và quảng cáo ngẫu nhiên cũng có quảng cáo nổi bật dưới đây. + Chọn cho bạn một gói giá đăng tin QC phù hợp, để ủng hộ mình phát triển trang web ngày một tốt và cũng tìm đến được nhiều người quan tâm tin đăng của Bạn hơn. Thanks!

0.00₫

Miễn phí

Thơi gian thực

 • Đăng tin miễn phí
 • 0  quảng cáo nổi bật
 • 3  Quảng cáo tin thường
 • Thơi gian thực
 • 100% an toàn!

30,000₫

Standard

Được 10 ngày

 • Đăng quảng cáo nổi bật
 • 10  quảng cáo nổi bật
 • 10  Quảng cáo tin thường
 • Được  10  ngày
 • 100% An toàn!

130,000₫

Platinum

Được 30 ngày

 • Đăng quảng cáo nổi bật
 • 30  quảng cáo nổi bật
 • 20  Quảng cáo tin thường
 • Được  30  ngày
 • 100% an toàn!

250,000₫

Premium

Được 180 ngày

 • Đăng quảng cáo nổi bật
 • 60  quảng cáo nổi bật
 • 50  Quảng cáo tin thường
 • Được  180  ngày
 • 100% an toàn!